Комп’ютерні технології в біології та медициніinformatika В рамках спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»  за освітньою програмою «Комп’ютерні технології в біології та медицині» здійснюється підготовка фахівців, які здатні розробляти та впроваджувати новітні технології e-Health, Telehealth, m-Health та Data Mining у сучасних державних та приватних медичних центрах, комунальних закладах охорони здоров’я, фармакологічних компаніях України та провідних країн Світу.

Студенти вивчають математичні методи й алгоритмічні принципи розроблення та супроводу медичних інформаційних систем,  сучасні технології та платформи програмування; методи збору, аналізу та консолідації розподіленої інформації; технології проектування, розроблення та забезпечення якості складових різних систем (технічних, інформаційних, організаційних), технології підтримки прийняття управлінських рішень, тощо. AI

 progress_c Освітня програма включає великий обсяг дисциплін вільного вибору, які дозволяють йому побудувати власну траєкторію навчання і реалізувати свої професійні здібності у таких компаніях, як Samsung, Philips, Siemens, Global Logic тощо.

Комп’ютерні технології в біології та медицині – спеціальність успіху!